DOWNLOAD

Na raspolaganju imate slijedeće:

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISTUP DATOTEKAMA PREKO FTP SERVERA
SPISAK DIREKTORIJA ZEMLJA PROGRAM IME DATOTEKE
Obavezno pročitajte *.txt datoteku !!!
Ukoliko radite download nove verzije programa sa našeg ftp server obratite pažnju na sljedeće:
1. Koja je verzija programa zadnja, obaverno pročitajte novosti.
2. Da li skinuta datoteka odgovara po veličini onoj na našem ftp serveru.
3. Da li skidate pravu verziju (hr ili bih).

Za sve probleme kontaktirajte nas na bug@3ka.hr.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISTUP DATOTEKAMA PREKO WEB SERVERA
SPISAK DIREKTORIJA ZEMLJA PROGRAM IME DATOTEKE
Obavezno pročitajte *.txt datoteku !!!
Ukoliko radite download nove verzije programa sa našeg web server obratite pažnju na sljedeće:
1. Koja je verzija programa zadnja, obaverno pročitajte novosti.
2. Da li skinuta datoteka odgovara po veličini onoj na našem ftp serveru.
3. Da li skidate pravu verziju (hr ili bih).

Za sve probleme kontaktirajte nas na bug@3ka.hr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojašnjenje datoteka
*.arj
(Npr. sped.arj)
- Arj arhiva (Otpakirava se pomoću programa arj.exe, služi tome da bi jednu ili više večih datoteka stisnuli u jednu manju kako bi stala na disketu.)
*.doc
(Npr. sped.doc)
- Microsoft Word datoteka (Ovu datoteku otvarate u Windowsima pomocu programa Winword.)
*.exe
(Npr. sped.exe)
- Izvršna datoteka (Pomocu ovakve datoteke se pokrece program)
*.zip
(Npr. sped.zip)
- Zip arhiva (Otpakirava se pomoću programa pkunzip.exe ili pkzip.exe, služi tome da bi jednu ili više večih datoteka stisnuli u jednu manju kako bi stala na disketu.)
*.dat
(Npr. sped.dat
- Posebna datoteka za program Declare (Pročitati uputstva za novu verziju programa.)
*.upd
(Npr. sped.upd)
- Posebna datoteka za program Declare (Pročitati uputstva za novu verziju programa.)