PONUDA APLIKATIVNOG RJE�ENJA

PREDMET PONUDE:
   Tvrtka 3KA d.o.o. razvila je i implementirala cjelovit programski paket za �peditersko poslovanje, namjenjen malim, srednje velikim i velikim �pediterskim firmama.
Programski paket sastoji se od tri odvojene programske cjeline. Svaka programska cjelina mo�e se koristiti samostalno ili kao dio integriranog paketa.
Sve programe mo�ete dobiti u punoj verziji i koristiti ih odre�eno vrijeme bez ikakvih obaveza. Kada ih upoznate mo�ete se odlu�iti da li vam odgovaraju.

S na�eg BBS-a mo�ete skidati nove verzije programa i sve ostale izmjene vezane uz program.

1. DECLARE
Programska cjelina koja omogu�uje izradu carinskih deklaracija i popratnih dokumenata.

Kratki opis programa:
Program sadr�i sve carinske deklaracije, kompletnu tarifu i sve popratne dokumente (Eur, Cmr, Cim, Dispozicije, Sanitarnog...). Predlo�ke za razne molbe i izjave mo�ete sami kreirati iz programa i "re�i" programu koje podatke iz deklaracije da prenese u njih. Mo�ete mu ostaviti da sam raspodjeljuje neto te�ine i koli�ine itd. Postupak izrade deklaracije maksimalno je automatiziran. Najbolje �ete ga upoznati ako ga isprobate u praksi.

2. INVOICE
Program za izradu faktura.

Kratki opis programa:
Program je logi�ki nastavak programa DECLARE i namjenjen je za fakturiranje �pediterskih usluga. Kao i kod programa DECLARE ve�ina postupaka je automatizirana �ime je omogu�ena brza i jednostavna izrada faktura.

3. SACO

Program za ra�unovodstveno pra�enje poslovanja (proizvo�a� Aing d.o.o.).
Svaki od navedenih programa mo�e raditi samostalno i/ili me�usobno povezano.

Pozivom broja deklaracije mogu se prenijeti potrebni podaci iz deklaracije u fakturu, a fakture se zatim mogu prenijeti u saldakonti.

UVJETI NABAVKE

Ukoliko izrazite zanimanje za ponu�eni program/programe do�i �emo i instalirati punu verziju programa. Objasnit �emo vam kako se s programom radi i omogu�iti vam da odre�eno vrijeme radite s njm bez ikakve obaveze. Kada ga upoznate u praksi mo�i �ete se odlu�iti da li vam odgovara i detaljnije se upoznati s jamstvom, odr�avanjem i ostalim uvjetima kupnje.

CIJENA I PLA�ANJE

Pojedina�na cijena programa je:

DECLARE - 1540 € - sve deklaracije i prate�i dokumenti
INVOICE - 250 €

Navedene cijene se odnose na jednu instalaciju (jedno ra�unalo, jedna instalacija).
Za svako slijede�e radno mjesto cijena je 20% cijene prve instalacije.
Sve programe mo�ete kupiti na vi�e rata.
    Ukoliko ne posjedujete odgovaraju�i opremu (hardver) spremni smo vam ponuditi istu uz povoljne cijene (sistem klju� u ruke) ili vas savjetovati prilikom nabavke.

Za sve eventualne nejasno�e i detaljnije informacije obratite nam se s povjerenjem.

U prilogu dostavljamo listu referenci.

S �tovanjem, dir. Željko Kutlić, dipl. ing.